Regulamin sklepu internetowego www.earlyglow.com

Postanowienia ogólne

I. Sklep internetowy www.earlyglow.com, dalej nazywany Sklepem, działa na zasadach, które określa niniejszy Regulamin.

II. Sklep www.earlyglow.com jest własnością Sprzedającego, którym jest firma EARLYGLOW Maja Gracowska, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Biskupiej 3, zarejestrowana pod numerem NIP: 691 229 92 56 (adres wyłącznie korespondencyjny)

III. Dokonanie zakupu jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

Zamówienia

I. Ceny produktów umieszczone w sklepie www.earlyglow.com podane są w PLN i są cenami brutto, a więc zawierają wszystkie jej składniki (VAT, podatki) oraz nie obejmują kosztów dostawy.

II. Zamówień można dokonywać za pośrednictwem sklepu www.earlyglow.com a także mailowo i telefonicznie. Zamówień poprzez sklep internetowy można dokonywać przez cały rok, 24 godziny na dobę, natomiast telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00-16:00.

III. Złożenie zamówienia przez stronę www.earlyglow.com jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży.

IV. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

V. Warunkiem dokonania zakupu w sklepie jest podanie prawdziwych danych osobowych, poprawnego adresu wysyłki oraz poprawnego numeru telefonu.

VI. Realizacja zamówień następuje w dniach robocznych,w godzinach pracy sklepu – 8:00 do 16:00, zamówienia złożone po godzinie 16:00 będą rozpatrywane w kolejnym dniu roboczym.

VII. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

VIII. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (standardowo jest to paragon fiskalny, na życzenie Klienta wystawiana może być faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

Sposoby płatności

I. Należność za Produkty zamówione w sklepie internetowym www.earlyglow.com można uregulować poprzez płatności online, za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności, lub tradycyjnym przelewem bankowym na numer konta: 04 2530 0008 2043 1036 0977 0001

II. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

III. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni roboczych, w innym wypadku zamówienie zostanie anulowane.

IV. Cena podana przy Produkcie jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia przez Klienta, a więc nie ulegnie zmianie nawet gdy nowa cena pojawi się w serwisie.

Koszt, sposób i termin wysyłki

I. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. W razie wątpliwości co do prawidłowości danych, Sprzedający ma prawo skontaktować się z Klientem.

II. Na termin wysyłki składa się czas kompletowania zamówienia oraz czas dostawy deklarowany przez przewoźnika:

Czas kompletowania zamówienia wynosi 14 dni roboczych lub mniej,

Dostawa Produktu przez przewoźnika - następuje w terminie przez niego deklarowanym, jest on podany przy składaniu zamówienia,

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu zapłaty,

Sprzedający zastrzega możliwość wydłużenia się realizacji zamówienia, szczególnie w okresie przedświątecznym i urlopowym. O wydłużeniu realizacji Klient zawsze jest poinformowany drogą e-mail.

VII. W sytuacji gdy Produkt jest wykonywany na indywidualne zamówienie lub modyfikowany według indywidualnego zamówienia, czas kompletowania może ulec zmianie. Klient zostanie poinformowany o czasie realizacji drogą e-mail.

VIII. Każdy Produkt jest zapakowany w eleganckie pudełeczko ze złoconym logotypem EARLYGLOW oraz w karton umożliwiający bezpieczny transport.

Zamówienia indywidualne

I. Sklep www.earlyglow.com przyjmuje zamówienia indywidualne. W celu omówienia projektu i złożenia zamówienia, wskazany jest kontakt mailowy na adres: lub telefoniczny: w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze. Ceny i czas realizacji jest uzgadniany z Klientem.

Reklamacje i zwroty

I. Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827). może odstąpić od umowy sprzedaży Produktu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia przez niego Produktu.

II. Aby odstąpić od umowy należy przesłać do Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

III. Zakupiony towar należy zwrócić na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

IV. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie.

V. Zwrot towaru do Sklepu następuje na koszt Klienta.

VI. Zwrócony towar nie może być uszkodzony ani nosić śladów użytkowania.

VII. W Sklepie obowiązuje 2 letni okres gwarancji na Produkty.

VIII. Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni roboczych od dnia wpływu reklamacji.

IX. Reklamacje można składać pisemnie na adres korespondencyjny bądź drogą e-mail.

X. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru w przypadku gdy wada jest istotna.

XI. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż nie odpowiada on za zgłoszone wady (np. gdy uszkodzenia są wynikiem nieprawidłowego użytkowania Produktu, jego przechowywania, w tym powstania zniszczeń mechanicznych, zarysowań oraz zmian struktury lub kształtu Produktu, bądź na skutek zdarzeń losowych), Sprzedawca powiadomi Klienta o przewidywanych kosztach naprawy Produktu.

XII. Sprzedawca dołoży pełnych starań, aby procedura reklamacji i zwrotu była sprawna.

Postanowienia końcowe

I. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają Przepisy prawa oraz inne właściwe przepisy obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Sprzedawca oraz Klient, zawierający umowę sprzedaży w sklepie www.earlyglow,com, dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory powstałe rozwiązywać polubownie.

Odstąpienie od umowy - Wzór